10.12.2021

(IV) Spielszene vom Handballderby Sportfreunde Söhre vs. SG Börde Handball

(IV) Spielszene vom Handballderby Sportfreunde Söhre vs. SG Börde Handball